Trafiko Zuzendaritzaren urteko txostena

Urteko  Memoriak, 2015-2020 Bide-Segurtasun eta Mugikortasun Seguru eta Sostengarriaren Plan Estrategikoaren markoan, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak burututako ekintza nagusiak biltzen ditu. Gainera, euskal errepideetako siniestralitatearen balantzea eskaintzen du.

2016ko Memoria

2017ko Memoria

2018ko Memoria

2019ko Memoria

2020ko Memoria