Instrukzioak

1 / 2 0 22 INSTRUKZIOA ( 2022-01-15 )

GAIA: TRAFIKOAREN ZAINTZA ETA KONTROL-KANPAINAK 2022. URTEAN ZEHAR.  

6 / 2 0 2 1 INSTRUKZIOA ( 2021-05-13 )

GAIA: EAEN ZIRKULAZIO-MURRIZKETAK DAUDEN DATETAN ETA IBILBIDEETAN ZIRKULATZEKO BAIMEN BEREZIAK.

5 / 2 0 2 1 INSTRUKZIOA ( 2021-04-22 )

GAIA:  8/2016 INSTRUKZIOKO (EMS) ERANSKIN HAUEK ALDATZEA: VII. ERANSKINA "PROZEDURA" ETA VIII. ERANSKINA "ESKABIDEA ETA DOKUMENTAZIOA".

4 / 2 0 2 1 INSTRUKZIOA ( 2021-04-07 )

GAIA: AUTOESKOLTA ERREGIMENEAN ETA 3 MULTZORA ARTEKO KONBOIAN ZIRKULATZEKO BAIMENDUTAKO IBILBIDEAK.

2 / 2 0 2 1 INSTRUKZIOA ( 2021-02-22)

GAIA: MURRIZTAPEN BEREZIKO EGUNETAN ZIRKULATZEKO BAIMEN BEREZIAK.

1 / 2 0 2 1 INSTRUKZIOA ( 2021-01-29 )

GAIA: TRAFIKOAREN ZAINTZA ETA KONTROL-KANPAINAK 2021 URTEAN ZEHAR.

7 / 2 0 2 0 INSTRUKZIOA ( 2020-06-15 )

GAIA: AUTOESKOLTA ERREGIMENEAN ETA 3 MULTZORA ARTEKO KONBOIAN ZIRKULATZEKO BAIMENDUTAKO IBILBIDEAK.

5 / 2 0 2 0 INSTRUKZIOA ( 2020-05-25 )

GAIA: AIREKO EDUKIONTZI HOMOLOGATUAK GARRAIATZEN DITUZTEN IBILGAILUEI BAIMENDUTAKO GEHIENEKO ALTUERA.

5 / 2 0 1 9 INSTRUKZIOA ( 2019-11-29 )

GAIA: IBILGAILU BEREZIEI ETA GARRAIO BEREZIKO ARAUDIAREN MENPEKO IBILGAILUEI ZIRKULAZIO BAIMEN OSAGARRIA EMATEKO IRIZPIDEEI BURUZKO 5/2018 INSTRUKZIOAREN I. ERANSKINA ALDATZEA.

3 / 2 0 1 9 INSTRUKZIOA ( 2019-04-04 )

GAIA: BIZIKLETAK. "KLISKATZE-ARGIAK" ERAMATEAGATIKO SALAKETAK.

7 / 2 0 1 6 INSTRUKZIOA ( 2016-05-10 )

GAIA: NEKAZARITZAKO IBILGAILU ETA HAIEN TALDEETARAKO BAIMENAK ETA HORIEI LAGUNTZEKO IRIZPIDEAK.