Trafikoaren kudeaketa

87/2001 Dekretua, maiatzaren 22koa, batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistemaarautzen duena, eta besterik, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortzen duena.

10/2012 Dekretua, otsailaren 7koa, Euskadiko Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoaren Kudeaketa Sistema arautzen duen Dekretua bigarrenez aldatzeko dena; eta, bestetik, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortzen duena

4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzea arautzen duena

168/1998 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena, abuztuaren 4ko 1/1997 lege Organikoan arautua, garatzen duena.

Ebazpena, 1999ko ekainaren 15ekoa, Bidezaingo eta Ibilgailuen zuzendariarena, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako bide-sareko gune batzuetan zinemometroak eta beste zenbait tresna osagarri instalatzea eta erabiltzea xedatzen duena, hain zuzen ere, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplinarako irudiak hartzeko eta berregiteko.

Ebazpena, 2005eko urtarrilaren 20koa, Trafiko zuzendariarena; honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sareko toki jakin batzuetan telebista-zirkuitu itxiko kamerak jartzea eta erabiltzea erabaki da.

Ebazpena, 2006ko urriaren 17koa, Trafiko zuzendariarena, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako bide-sareko gune batzuetan zinemometroak eta beste zenbait tresna osagarri instalatzea eta erabiltzea xedatzen duena, hain zuzen ere, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplinarako  irudiak hartzeko eta erreproduzitzeko

Ebazpena, 2006ko urriaren 17koa, Trafiko zuzendariarena; honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sareko gune jakin batzuetan telebista-zirkuitu itxiko kamerak jartzea eta erabiltzea erabaki da.

Ebazpena, 2008ko otsailaren 22koa, Trafiko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sareko gune jakin batzuetan telebista-zirkuitu itxiko kamerak jartzea eta erabiltzea erabakitzeko dena

Ebazpena, 2010eko martxoaren 9koa, Trafikoko zuzendariarena, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako bide-sareko gune batzuetan zinemometroak eta beste zenbait tresna osagarri instalatzea eta erabiltzea xedatzen duena, hain zuzen ere, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplinarako irudiak hartzeko eta erreproduzitzeko

Ebazpena, 2011ko martxoaren 14koa, Trafikoko zuzendariarena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko bide-sarean, tarte zehatzean, trafikoa kontrolatu, erregulatu, zaindu eta diziplinatzeko distantzia ezagunen tarteen gainean batez besteko abiaduraren zinemometroa, finkoa eta operadorerik gabe, instalatu eta erabiltzea erabakitzen duena

Ebazpena, 2013ko ekainaren 25koa, Trafikoko zuzendariarena, zeinen bidez xedatzen baita Gipuzkoako Lurralde Historikoko errepide-sareko puntu batean zinemometroak eta beste zenbait tresna osagarri ezartzeko kabina bat instalatzea eta erabiltzea, hain zuzen ere, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplinarako irudiak hartzeko eta erreproduzitzeko

Ebazpena, 2015eko irailaren 28koa, Segurtasuneko sailburuordearena, (Trafikoko zuzen­dariaren ordezkotzaz), zeinen bidez baimena ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sarean zinemometroak eta tresna osagarriak jartzeko 7 kabina instalatzeko eta erabil­tzeko, hain zuzen ere, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplinarako irudiak hartzeko eta erreproduzitzeko

Ebazpena, 2016ko maiatzaren 25ekoa, Trafikoko zuzendariarena, zeinaren bidez baimena ematen baita A-8an, Bilboko metropoli-barrutian, ITS sistemak instalatzeko eta kokatzeko, hain zuzen ere, igarotzen diren ibilgailu astunak kontrolatzeko irudiak hartzeko eta erreproduzitzeko.

Ebazpena, 2016ko abenduaren 26koa, Trafikoko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sarean irudiak hartu eta erreproduzitzeko zinemometroak eta tresna osagarriak instalatu eta erabiltzeko baimena ematen duena, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplinarako.

Ebazpena, 2018ko urriaren 26koa, Trafikoko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sareko gune batean zinemometroak eta tresna osagarriak instalatzeko eta erabiltzeko baimena ematen duena, hain zuzen ere, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplinarako irudiak hartzeko eta erreproduzitzeko.

Ebazpena, 2019ko otsailaren 12koa, Trafikoko zuzendarirena, zeinaren bidez trafikoaren kontrol, arautze, zaintza eta diziplinarako irudiak hartu eta erreproduzituko dituzten dispositibo osagarri eta zinemometro batzuen kokapena aldatzeko baimena ematen baita. Lehenagoko ebazpen batzuen bidez eman zen zinemometro eta dispositibo horiek hurbileko kokapenean erabiltzeko eta instalatzeko baimena.

Ebazpena, 2019ko uztailaren 8koa, Trafikoko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sarean zinemometroak zein irudiak grabatzeko eta erreproduzitzeko beste zenbait dis­positibo osagarri instalatzea eta erabiltzea baimentzen duena, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplina helburu

Ebazpena, 2020ko otsailaren 13koa, Trafikoko zuzendariarena, zeinaren bidez baimentzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sarean irudiak grabatzeko eta erreproduzitzeko zenbait tresna, zinemometroen osagarri, instalatzea eta erabiltzea, trafikoaren kontrola, erregulazioa, zaintza eta diziplina helburu.

Ebazpena, 2021eko maiatzaren 4koa, Trafikoko zuzendriarena, zeinaren bidez baimentzen baita Euakal Autonomia Erkodegoko bide-sareko puntu batean zinemometroak eta irudiak grabatzeko eta erreproduzitzeko haien tresna osagarriak instalatzea eta erabiltzea, trafikoaren kontrola, erregulazioa, zaintza eta diziplina helburu.

Ebazpena, 2021eko uztailaren 5ekoa, Trafikoko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bide-sarean irudiak grabatzeko eta erreproduzitzeko gailuak, zinemometroen osagarri, instalatzea eta erabiltzea baimentzen duena, trafikoaren kontrol, erregulazio, zaintza eta diziplina helburu.

Ebazpena, 2021eko urriaren 22koa, Trafikoko zuzendriarena, zeinaren bidez baimentzen baita Euakal Autonomia Erkodegoko bide-sareko puntu batean zinemometroak eta irudiak grabatzeko eta erreproduzitzeko haien tresna osagarriak instalatzea eta erabiltzea, trafikoaren kontrola, erregulazioa, zaintza eta diziplina helburu