Ikerketa-azterlanak

Eusko Jaurlaritzako Trafikoko Zuzendaritzak argitaratzen dituen txosten hauek ez dute diagnostiko zehatzik eman nahi, bide segurtasuneko arazo sentikorrenei buruz; oro har, herritarren kontzientzia bizkortu nahi da, eta, bereziki, arrisku-biztanle taldeena, bere segurtasunaren eta ingurukoen segurtasunaren aurkako jarrerak eta jokabideak zuzentzeko beharraz konturatzeko.

Unibertsitatea

“IN ITINERE” eta “IN MISSION” ISTRIPUAK Euskadi 2021. Txosten exekutiboa.

“IN ITINERE” eta “IN MISSION” ISTRIPUAK Euskadi 2021.

“IN ITINERE” eta “IN MISSION” ISTRIPUAK Euskadi 2021. Q metodologian oinarritutako txosten kualitatiboa. Txosten exekutiboa.

“IN ITINERE” eta “IN MISSION” ISTRIPUAK Euskadi 2021. Q metodologian oinarritutako txosten kualitatiboa.

GIDADI-2020 ekimena “Bide-segurtasunean 65 urtetik gorako pertsoneke

duki ditzaketen beharren pertzepzioak”. (Txosten kuantitatiboa)

GIDADI 2020. “Bide-segurtasunean 65 urtetik gorako pertsonek eduki ditzaketen beharren pertzepzioak”. (Txosten kualitatiboa)

EMA2D: Genero-estereotipoak eta bide-segurtasuna

BICI-KIDE 2018 txosten osoa

GAZTEZIUR 2017 ekimena EAEko gazteak eta bide-segurtasuna

Monografikoak

Motozikleta istripuak EAE-ko errepideetan 2015

64 urtetik gorako pertsonen zirkulazio istripuak, 2014ko azaroa

Motozikleta istripuak. 2014ko urria

Bizikleten istripuak, 2014ko urria

Oinezkoen istripu-tasa. 2013ko abendua

Trafikoko "In Itínere" istripuak. 2013ko abendua

Inkestak

Inkesta bide-erabiltzaileei. 2016

Enpresak eta Bide-Segurtasuna: 2015eko inkesta

Inkesta 64 urtetik gorako bide-erabiltzaileei, 2014

2013ko Erabiltzaileen Inkestaren Emaitzak

Bestelako ikerketak

Euskadiko Mugikortasunaren esta Bide Segurtasunaren Kudeaketa Covid-19ren ondoren

Lanaren Eremuko Bide Segurtasuneko Gida Praktikoa

Genero ikuspegia eta Bide Segurtasuna

Bide Segurtasun eta Mugikortasuneko 2015-2020 Plan Estrategikoan dauden Bide Segurtasunari buruzko unibertsitate ikerketak

Bide-Segurtasunaren Oinarrizko Adierazleak Euskadin 2014

Bide Segurtasuna eta Generoa. 2014ko azaroa

Gidariei Buruzko Azterlana Bide-Segurtasunaren Inguruan, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak 2009. eta 2010. Urteetan Egindako Inkestetan Oinarritutakoa

Bide-hezkuntzaren aurreikuspena- Delphi galdera-sorta. 2008ko uztaila

Haurrak autoan lotzeko sistemen erabilera egokia. 2006ko urria