Egitura

6/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa.

Trafiko Zuzendaritzaren organigrama

 

Trafiko Zuzendaritzak Aurrerabide prozesuan parte hartzen du eta, beraz, kudeaketaeredu aurreratuaren printzipioak bereganatu eta bere jardueren garapenean txertatzen ditu. Zentzu horretan, estrategia horren kudeaketa eta lidergoa naturalki egokitzen da Trafiko Zuzendaritzaren Kudeaketa Ereduaren funtsezko pieza gisa.

Eredu osoari koherentzia emateko, Trafiko Zuzendaritzak prozesuen mapa ere diseinatu du Estrategiarekin batera; hau da, Zuzendaritzaren antolamendu-sistema, bera osatzen duten prozesu handiak eta erlazio nagusiak identifikatuta. Honako hauek dira identifikatutako prozesu handiak edo makroprozesuak:

  • Zuzendaritza estrategikoa.
  • Trafikoa eta bide-segurtasuna ikertzea.
  • Prestakuntza eta hezkuntza.
  • Baimena, kontrola eta zigorra.
  • Trafikoaren kudeaketa.