HAUSNARKETARAKO PUNTUAK

Hartzaileak: Autoeskoletan aurregidariekin sentsibilizazio-jarduerak burutu nahi dituzten bide-prestatzaileak.
Argitalpen urtea: 2016
Edukiak:

Hamazortzi sentsibilizazio-jarduera ondorengo helburuarekin: nabarmendu zein garrantzitsua den prebentzioz jokatzea gidatzen ikasten hasten diren une beretik.

Dokumentuan sartu


HAUSNARKETARAKO PUNTUAK

Hartzaileak: Psikologoak, bide-sentsibilizazio eta berreziketako ikastaroetan parte hartzen dutenak.
Argitalpen urtea: 2015
Edukiak:

Bederatzi sentsibilizazio-jarduera, ondorengo pertsonekin lantzeko: puntu guztiak galdu dituztenak edo bide-segurtasunaren aurkako delituengatik kondenatuak izan direnak.

Informazio gehiago


UDALERRIA ETA MUGIKORTASUN SEGURUA

Hartzaileak: Euskadiko udalerriak
Argitalpen urtea: 2015
Edukiak:

Jarduera eta baliabideen gida mugikortasun seguruari buruz sentsibilizatzeko.

Dokumentuan sartu


BIDE SEGURTASUNA, ASKO DAGO JOKOAN

Hartzaileak: Espetxeratutako bide-segurtasunaren aurkako delituengatik kondenatutako pertsonekin diharduten hezitzaileak.
Argitalpen urtea: 2015
Edukiak:

Bi programazio (Arriskua eta Alkoholaren eragina) hainbat jarduerekin, denak ondorengo helburuekin: bata, bide-segurtasunaren aurkako delituengatik kondenatutako pertsonengan istripuen inguruan sentsibilizatzea, eta bestea, bide-jarrera eta -ohitura seguruez jabetzeko erraztasunak ematea.


Informazio gehiago


AISIALDIRAKO ETA MUGIKORTASUN SEGURURAKO JARDUERAK

Hartzaileak: Aisialdiko begiraleak
Argitalpen urtea: 2014
Edukiak:

Aisialdia eta mugikortasun segurua lantzeko hamazortzi jarduera, hiru adin tartetan banatuta: 3-8 urte, 8-14 urte eta 14-17 urte.

Dokumentuan sartu / Inprimatzeko bertsioa


MUGIKORTASUN SEGURURAKO HEZKUNTZA - Konpetentzien gida

Hartzaileak: Adineko pertsonekin sentsibilizazio ekintzak burutzen dituzten hezitzaileak.
Argitalpen urtea: 2008
Edukiak:

Dokumentu honek pertsonaren bizitzaren zehar bere mugikortasun segurua lortzeko hezkuntza-ibilbidea eskaintzen du.

 

Dokumentuan sartu